Apple telah mengalami tahun 2021 yang susah, walaupun baru bulan Februari.