Mengapakah krisis ini terjadi? Apakah kaitan antara COVID-19 dan kemenangan Trump ke atas Rizab Persekutuan? Apakah yang patut dijangkakan daripada ekonomi dan Bitcoin? Baca...