ไลฟ์สไตล์

อายุมีความสัมพันธ์กับการเทรด

อายุของคุณและการให้เวลาส่งผลต่อความสำเร็จในการเทรดของคุณเป็นอย่างมาก