ข่าวสารแบรนด์

Olymp Trade ช่วยต่อสู้ความหิวโหยในอินเดีย

Olymp Trade ช่วยประชาชนในเดลีและมุมไบให้รอดพ้นจากวิกฤติอาหาร


ในเดือนสิงหาคม 2021 Olymp Trade ได้ร่วมมือกับมูลนิธิ Akshaya Patra Foundation เพื่อเริ่มโครงการการกุศลใหม่ในอินเดีย โดยได้มีการแจกจ่ายอาหารให้กับคนกว่าหลายพันชีวิตเพื่อช่วยให้พวกเขารอดพ้นจากภาวะอดอยาก

นับตั้งแต่ภาวะการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เริ่มต้นขึ้น ผู้คนหลายล้านชีวิตในอินเดียต้องตกงาน ขาดแคลนแหล่งที่มารายได้เดียวของพวกเขา หลายคนถูกบังคับให้ต้องกักตัวอยู่ในบ้านตลอดช่วงมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศ จึงไม่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวของตนเองได้ พวกเขาประสบปัญหาในการหางานทำ เพราะการเดินทางและการติดต่อสื่อสารนั้นเสี่ยงต่อการติดไวรัสและพาเชื้อโรคมาที่บ้าน และปัญหายังไม่หมดเท่านั้น การแพร่ระบาดของไวรัสส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่สินค้า ทำให้ราคาอาหารเพิ่มสูงขึ้น และบีบบังคับให้คนไม่สามารถออกมาเร่ขายอาหารบนท้องถนนได้อีกต่อไป

ด้วยเหตุนี้ ครอบครัวชาวอินเดียจำนวนมากจึงประสบกับภัยอันตรายของภาวะขาดโภชนาการ ผู้ที่ยากไร้ที่สุดต้องเผชิญกับวิกฤติอาหารที่รุนแรงมากยิ่งกว่าภาวะการแพร่ระบาดที่เป็นปัจจัยกระตุ้นปัญหา แน่นอนว่าครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ มีลูกหลานหลายคน และขาดเงินเก็บฉุกเฉินนั้นเป็นกลุ่มที่ประสบความลำบากมากที่สุด

 

Olymp Trade ร่วมมือกับมูลนิธิ Akshaya Patra Foundation

ทีมงานของ Olymp Trade ได้รับรู้ถึงผลกระทบอันรุนแรงจากภาวะการแพร่ระบาดของโรคและอีกหนึ่งภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น แพลตฟอร์มของเราได้เคยมีการจัดภารกิจการกุศลมาแล้วหลายครั้งในประเทศต่าง ๆ รวมถึงอินเดีย เรามีโอกาสหลายครั้งที่ได้เห็นวิกฤติและภัยพิบัติที่บีบบังคับให้คนต้องพยายามอยู่รอด และได้เห็นว่าการสนับสนุนจากผู้อื่นช่วยให้ความหวังและมอบพลังให้พวกเขาสู้ต่อไปได้อย่างไร

สำหรับภารกิจใหม่นี้ Olymp Trade ได้ร่วมมือกับมูลนิธิ Akshaya Patra Foundation ซึ่งเป็นองค์กรเอ็นจีโอที่มีชื่อเสียงและมีความโปร่งใสสูง ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอินเดียและองค์กรที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มูลนิธินี้ยังรับเงินบริจาคเพื่อการกุศลจากบริษัทและบุคคลทั่วไป


 

ทำไมต้อง Akshaya Patra?

ตลอดเวลากว่า 20 ปี มูลนิธิ Akshaya Patra ได้อุทิศตนให้กับการจัดเตรียมอาหารที่ปรุงสดใหม่ให้กับผู้ยากไร้ เป้าหมายนี้คือเพื่อสนับสนุนสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตของผู้คน ซึ่งต้องอาศัยโภชนาการที่ครบถ้วน นี่คือสิ่งแรกที่เราต้องทำเพื่อช่วยให้คนรอดพ้นจากภาวะยากจนและให้โอกาสให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้น

สิ่งนี้ล้วนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ Olymp Trade เรามองว่าการพัฒนาตนเองและการศึกษานั้นเป็นกุญแจสู่ความมั่งคั่งเสมอ แต่เราก็ตระหนักดีว่า ถนนทุกเส้นสู่ความสำเร็จนั้นจะเริ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้คนได้รับอาหารเพียงพอและมีที่อยู่อาศัยที่จำเป็นเท่านั้น
เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้น ความต้องการพื้นฐานเหล่านี้กลายเป็นส่วนสำคัญของเป้าหมายการกุศลรอบโลก นับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี 2020 เป็นต้นมา มูลนิธิ Akshaya Patra ได้จัดการทรัพยากรเพื่อแจกจ่ายอาหารให้กับผู้คนที่หิวโหยทั่วประเทศอินเดีย

ดังนั้น ทีมงานของ Olymp Trade จึงได้ติดต่อประสานงานไปยังมูลนิธิ Akshaya Patra เพื่อร่วมบรรเทาภาระงานที่เพิ่มขึ้นนี้

 

การมอบอาหารมื้ออุ่น ๆ ในมุมไบและเดลี

ในเดือนสิงหาคม 2021 Olymp Trade และมูลนิธิ Akshaya Patra ได้ตัดสินใจที่ร่วมมือกันเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ในเมืองเดลีและมุมไบ ในเมืองทั้งสองนี้มีคนกว่าหลายแสนชีวิตที่กำลังประสบกับความหิวโหยหลังจากสูญเสียโอกาสในการทำรายได้ บางครั้งแม้แต่ครอบครัวชนชั้นกลางยังต้องมาต่อแถวเพื่อรับการจัดสรรอาหารฟรี และสำหรับแรงงานย้ายถิ่น คนหาเช้ากินค่ำ และคนไร้บ้าน การมีอาหารประทังชีวิตนั้นเป็นความกังวลหลักในแต่ละวัน

Olymp Trade และมูลนิธิ Akshaya Patra จึงได้ร่วมกันตั้งโรงครัวเพื่อปรุงอาหารและมอบอาหารกว่าหลายร้อยมื้อต่อวัน สำหรับผู้ที่ไม่มีอุปกรณ์ทำอาหารที่บ้าน ไม่สามารถเข้าถึงอาหารตามท้องถนนราคาถูก หรือไม่มีเงิน การได้รับอาหารกลางวันร้อน ๆ ฟรีนี้คือสิ่งที่ช่วงประทังชีวิตให้อยู่รอด

โชคดีที่มูลนิธิ Akshaya Patra มีประสบการณ์มากมายกับการตั้งโรงครัวภาคสนาม โรงครัวเหล่านี้ประสบความสำเร็จในภารกิจเยียวยาผู้ยากไร้ ทีมงานพยายามทำให้อาหารทุกมื้อรสชาติอร่อยและดีต่อสุขภาพมากที่สุด ในครั้งนี้ เมนูฉุกเฉินประกอบด้วยอาหารอินเดีย เช่น ซับซี (sabji) และคิชรี (khichri) ที่ทำมาจากผักต่าง ๆ ข้าว และถั่วเลนทิล

ในเมืองทั้งสองนี้ เราได้แจกจ่ายอาหารร้อน ๆ กว่า 9,550 จาน และทำให้คนที่หิวโหยหลายคนมีความสุข

 

การแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับครอบครัว

สำหรับผู้ที่ยังสามารถทำอาหารได้ด้วยตนเอง ทีมงาน Olymp Trade/Akshaya Patra ได้แจกจ่ายถุงยังชีพให้กับหลายครอบครัว ถุงยังชีพนี้ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ เช่น ข้าวสาร เครื่องเทศ น้ำตาล ถั่วเลนทิล แป้งสาลี และอาหารที่สำคัญในครัวชาวอินเดียอื่น ๆ โดยส่วนประกอบนั้นได้รับการคัดเลือกมาเพื่อให้ตรงกับรสนิยมของคนในพื้นที่

การแจกจ่ายถุงยังชีพเหล่านี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง แต่ละถุงเพียงพอที่จะประทังชีวิตครอบครัวละสี่ชีวิตเป็นเวลา 15 วัน ซึ่งโดยรวมแล้ว เราได้แจกจ่ายถุงยังชีพกว่า 500 ถุง ในทั้งสองเมือง หมายความว่ามีผู้ใหญ่และเด็ก 2,000 คน ที่สามารถบริโภคอาหารอย่างน้อยสองมื้อต่อวันเป็นเวลามากกว่า 2 สัปดาห์

 

บทสรุปภารกิจ

ภาวะหิวโหยยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาเร่งด่วนมากที่สุดในโลก และภาวะโรคระบาดทำให้วิกฤติยิ่งรุนแรงมากขึ้น ในช่วงเวลานี้ หลายคนไม่สามารถจะเลี้ยงปากท้องของตนเองได้ และธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจึงควรให้ความช่วยเหลือให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้


ผู้แทนของ Olymp Trade:
หนึ่งในข้อดีหลักของทีมงาน Olymp Trade คือ การตอบสนองอย่างทันที ลูกค้าของเรารู้ว่าเราพร้อมเสมอที่จะให้ความช่วยเหลือ หากคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามใด ๆ

เราเชื่อว่าแนวทางนี้ไม่ควรจำกัดอยู่ที่ทีมงานซัพพอร์ตลูกค้าของเราเท่านั้น ในปัจจุบันนี้ หลายคนประสบปัญหาความมั่นคงทางอาหาร และเรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องมอบอาหารให้กับพวกเขา ซึ่งนี่อาจเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น แต่นี่คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับท้องที่หิวโหย”


และก็เช่นเคย ไม่มีอะไรจะสรุปผลลัพธ์ของภารกิจนี้ได้ดีไปกว่าจดหมายขอบคุณสั้น ๆ จากพาร์ทเนอร์ของเรา


Sreedhar Kr ผู้จัดการทั่วไป (แผนกการเงิน) จากมูลนิธิ Akshaya Patra Foundation:

“เราขอขอบคุณ Olymp Trade สำหรับความสนับสนุนที่ทรงคุณค่าต่อโครงการเยียวยา Covid-19 ของเรา
เราได้ใช้เงินบริจาคของคุณไปกับการแจกจ่ายอาหาร 9,555 จาน และถุงยังชีพ
500 ถุง ให้กับผู้ยากไร้และคนและครอบครัวที่ยากจน รวมถึงผู้หาเช้ากินค่ำ แรงงานย้ายถิ่น คนตกงาน และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในช่วงเดือนสิงหาคม 2021

เราหวังว่าจะได้รับความสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบคุณ!”


ทีมงาน Olymp Trade รู้สึกดีใจที่ได้ทำอีกหนึ่งภารกิจการกุศลอย่างประสบความสำเร็จโดยเสร็จสมบูรณ์ และขอใช้โอกาสนี้เพื่อขอบคุณพาร์ทเนอร์จากอินเดียของเราที่มีส่วนร่วมมา ณ ที่นี้

Related posts
ข่าวสารแบรนด์

Olymp Trade: ภารกิจช่วยเหลือใหม่ในอินโดนีเซีย

ระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ ทีมงานตอบสนองต่อภัยพิบัติของ Olymp Trade ได้ส่งมอบชุดยังชีพกว่าหลายร้อยชุดให้กับค่ายผู้ประสบภัยในเมืองกาลิมันตันใต้เพื่อช่วยเหลือผู้รอดภัยน้ำท่วม
ข่าวสารแบรนด์

Olymp Trade ไม่นิ่งเฉยต่อเหตุการณ์น้ำท่วมในเวียดนามตอนกลาง

เหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่มครั้งใหญ่เกิดขึ้นในตอนกลางของเวียดนามเมื่อเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2020 เป็นแผลซ้ำเติมต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีมงาน Olymp Tra...
ข่าวสารแบรนด์

มองให้เห็น เทรดให้เป็น

อย่าปล่อยให้การเทรดของคุณตกเป็นเหยื่อของภาวะตาบอดหรือปัญหาทางการมองเห็นที่หลีกเลี่ยงได้ เชิญมาศึกษาวิธีรักษาสุขภาพตาของคุณกันเลย
ข่าวสารแบรนด์

Olymp Trade เฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปี

นับตั้งแต่ปี 2014 Olymp Trade คือผู้นำในโลกการเทรดฟอเร็กซ์และออปชันออนไลน์อย่างภาคภูมิใจ และในวันนี้ โบรกเกอร์เฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 5 ปีของการให้บริการที่ดีเยี่ยม
ข่าวสารแบรนด์

Olymp Trade ช่วยต่อสู้กับ Covid-19

ทีมงาน Olymp Trade เดินหน้าทำโครงการการกุศล ในช่วงเวลาการเฉลิมฉลองเทศกาลคเณศ จตุรถี มีครอบครัวชาวอินเดียหลายร้อยครอบครัวที่ยากลำบากได้รับของขวัญที่เป็นประโยชน์ ทั้งความช่วยเหลือเป็...