NASDAQ

ข่าวสารแพล็ตฟอร์ม

การเปลี่ยนแปลงตารางซื้อขายในเดือนพฤษภาคม

ตรวจดูรายละเอียดตารางวันหยุดของ Olymp Trade เพื่อทราบว่าสินทรัพย์ใดบ้างจะปิดทำการก่อนเวลาหรือปิดทำการตลอดวันในวันแรงงาน วัน Memorial Day และวันหยุดตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ