GDP

การวิเคราะห์เชิงพื้นฐาน

สามสถานการณ์สำหรับตลาดการเงิน

ในช่วงสองสามปีข้างหน้า สิ่งที่รอตลาดโลกอยู่จะเป็นภาวะถดถอยรอบโลก ภาวะขาดทุนสะสมอย่างช้า ๆ หรือแนวโน้มการเติบโตที่ต่อเนื่อง? ผู้เชี่ยวชาญจาก Olymp Trade วิเคราะห์ทางเลือกที่เป็นไปได...