นายสตีเฟน มนูชิน รัฐมนตรีการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า...