AUDJPY

บทวิเคราะห์

บทรีวิวผู้เชี่ยวชาญ: มีเงินมากเกินกว่าที่จะกลัวโอไมครอน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มที่สำคัญที่สุดในเศรษฐกิจโลกในบทวิเคราะห์รีวิวฉบับนี้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Olymp Trade
บทวิเคราะห์

บทรีวิวผู้เชี่ยวชาญ: ฤดูกาลแห่งการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากเฟด เร่งจำกัดมาตรการ QE

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มที่สำคัญที่สุดในเศรษฐกิจโลกในบทวิเคราะห์รีวิวฉบับนี้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Olymp Trade
บทวิเคราะห์

บทรีวิวผู้เชี่ยวชาญ: ช่วงความเสี่ยงสูง หุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ตกต่ำ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทรนด์ที่สำคัญที่สุดในเศรษฐกิจโลกในบทวิเคราะห์รีวิวฉบับนี้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Olymp Trade
บทวิเคราะห์

บทวิเคราะห์ระยะกลางโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Olymp Trade

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มที่สำคัญที่สุดในเศรษฐกิจโลกในบทวิเคราะห์รีวิวฉบับนี้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Olymp Trade
บทวิเคราะห์

ข่าวสาร เทรนด์ & บทวิเคราะห์ 16.07.2021

นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารเฟดสหรัฐฯ ชี้แจงว่า สหรัฐฯ ยังต้องอาศัยการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมจนกว่าจะพิจารณาเพื่อผ่อนคลายมาตรการเยียวยาทางการเงินในปัจจุบัน