AUDNZD

บทวิเคราะห์

ข่าวสาร เทรนด์ & บทวิเคราะห์ 29.10.2020

คลื่น COVID-19 ระลอกที่สองกำลังทวีความรุนแรง ฝรั่งเศสและเยอรมนีเพิ่มมาตรการกักตัว เราควรจะคาดการณ์อะไรจากตลาดเงินตราต่างประเทศ?