สถานการณ์ภาคธุรกิจในเยอรมนีดีขึ้น, อัตราการว่างงานลดลงในอียู...