Euro

บทวิเคราะห์

ข่าวสาร เทรนด์ & บทวิเคราะห์ 15.12.2020

อังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนีประกาศเริ่มบังคับใช้มาตรการกักตัวทั่วประเทศ ประเทศอื่น ๆ กำลังเตรียมความพร้อมที่จะติดตามเส้นทางเดียวกัน
บทวิเคราะห์

ข่าวสาร เทรนด์ & บทวิเคราะห์ 01.12.2020

ผู้แทนของเหล่าประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเตรียมพร้อมที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ อันเนื่องมาจากผู้ผลิตน้ำมันถ่านหินของอเมริกา
บล็อกบริษัท Olymp Trade อย่างเป็นทางการ