เนื่องจาก Market (ตลาด) คือส่วนเสริมใหม่ล่าสุดบนแพล็ตฟอร์มของเรา...