อินเดีย

ข่าวสารแบรนด์

Olymp Trade ช่วยต่อสู้ความหิวโหยในอินเดีย

ในเดือนสิงหาคม 2021 Olymp Trade ได้ร่วมมือกับมูลนิธิ Akshaya Patra Foundation เพื่อแจกจ่ายอาหารให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรคระบาดในอินเดีย
ข่าวสารแบรนด์

Olymp Trade: ทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น

ณ ตอนนี้ Olymp Trade ได้จัดกิจกรรมการกุศลมาแล้วหลายโครงการในพื้นที่ต่าง ๆ บริษัทฯ วางแผนที่จะเดินหน้าต่อกับการลงทุนทางสังคมในชุมชนท้องถิ่น