รายงานเศรษฐกิจจากเยอรมนีและฝรั่งเศสชี้ว่า ผู้บริโภคในตลาดยินดีที่จะจับจ่ายใช้สอย