หุ้น NVIDIA จะแตกพาร์ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการทำกำไรเพิ่มจากความผันผวนที่จะตามมาในวันที่ 20 ก.ค.