Tỷ giá EUR / USD, mức độ và giao dịch hai khung thời gian

0 741
Trong nghiên cứu trường hợp này, chúng tôi đã sử dụng dữ liệu giao dịch vào 01/08/2018

Người ta có thể nói không ngừng về chủ đề mức hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch. Chúng ta có rất cách tiếp cận độc đáo cho điều này.

Một số nhà giao dịch tìm thêm các xác nhận bên ngoài mức hỗ trợ và kháng cự. Nó có thể là vùng quá mua hoặc bán quá mức được xác nhận bởi một chỉ báo dao động.

Các nhà giao dịch cố gắng tính toán mức độ cạn kiệt hoặc tìm mô hình nến sẽ xác nhận giả định đó. Nhưng có một cách tiếp cận thú vị mà rất ít người sử dụng. Đó là cách tiếp cận mà chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn.

Việc phân tích đồng thời một số khung thời gian không chỉ cho phép bạn tiết lộ tâm trạng của các nhà giao dịch mà còn để tìm ra dấu hiệu của các khung thời gian chính. Trường hợp của chúng tôi đã cho thấy hiệu quả của phương pháp này.

Vùng kháng cự 1.17400-1.17500 được hình thành trên khung thời gian một giờ của đồ thị EUR/USD. Các báo giá đã thiết lập lại một lần nữa vào ngày 31/7, vì vậy chúng tôi quyết định đợi cho đến khi xu hướng đảo ngược chiều của thị trường được xác nhận.

https://lh5.googleusercontent.com/bPdednSoSMfP35GQBd0jD_FxGMHYXknYuUaDAQZOtC6vLniNxs6Yi0-hLsmlRqAuEcJOIodFvN-gyR-lnStJ6Vb6n96Xtt2FDmUtwnVcGSU44nCTGH4xNNt_Eo4FzzBLDN37bU2s

Tại thời điểm đó, các chỉ báo dao động đã không đưa ra một tín hiệu rõ ràng về động thái giá mới, và các công cụ kiểm tra kết quả khác đều không hiệu quả. Sau đó, chúng tôi chuyển sang khung thời gian 15 phút và ngay lập tức thấy phản ứng của đồ thị với mức hỗ trợ.

Chúng tôi đưa ra giả định rằng xu hướng giảm sẽ trở nên rõ rằng hơn nếu một mô hình như vậy bị phá vỡ. Theo phân tích kỹ thuật, một sự phá vỡ của đường xu hướng sẽ dẫn đến sự đảo chiều về giá.

https://lh4.googleusercontent.com/rY9xqA13C1fwIT18Pku3LGytWceHKjQGa_lujZPicjOfltLVpahLnJeHWA6Z4HsHN2e_PWkLkKnYjw8c3zrVm0NVsoMlzRTOhB58A0OQTrcD7sP5z5uh158ZvkLr6w9-_Pwq77Of

Vì chúng tôi đã có kế hoạch giao dịch, nên tất cả những gì chúng tôi cần là chờ đợi xác nhận của sự bứt phá và mở một vị thế ngắn. Trong những tình huống như vậy, bạn nên sử dụng các lệnh đang chờ xử lý để tiết kiệm thời gian.

https://lh3.googleusercontent.com/Ndxg4VJn9OKOIxYabYyjQ5vrW0sO6KLCPTwABGUkWljdXV_NS-oKchbZITNBHtpKDavnaXabbhVML1kcKMAIuWX-UxKr8VXomD1ylF7nRXeH5RGGSqs27dqNf0DTKhufogS86IkR

Việc sử dụng lệnh chờ đã có thể tự động mở một vị thế khi các điều kiện thị trường cụ thể được nhận thấy. Và sự tự tin trong kế hoạch của chúng tôi đã mang lại kết quả tuyệt vời.

https://lh4.googleusercontent.com/-KRa2Kg-O-RucnWwptrVWeTUh7RFMBmkMKS05HGopJWIxODDAyLH8YWH4_ELaVbXfpoU66CbHfqvyCdhaj_sNHm4xzUuE35gRf4GNuklbS5GAucfjrKsaRVsk4s4Vee2wut0iQTy

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.