FAQ

Quy định chung về việc tham gia các cuộc thi của Olymp Trade

Bằng cách tham gia một cuộc thi, bạn đồng ý tuân thủ các quy định này

  • Các cuộc thi không phải là trò chơi xổ số cũng không phải là một canh bạc.
  • Tất cả những người tham gia phải trung thực và công bằng. Đơn vị tổ chức có quyền từ chối hoặc loại bỏ bất kỳ người tham gia nào không giải thích được lý do.
  • Những người tham gia ở độ tuổi hợp pháp có thể tham gia cuộc thi.
  • Các quy định tham gia của một cuộc thi cụ thể, cũng như quy định lựa chọn người chiến thắng, được mô tả trong thông báo trên các mạng xã hội. Trừ khi được chỉ định khác, không thì người chiến thắng sẽ được chọn ngẫu nhiên trên random.org.
  • Để nhận giải thưởng, người chiến thắng phải liên hệ với đại diện công ty qua tính năng tin nhắn trực tiếp trên mạng xã hội trong vòng 4 tuần sau khi người chiến thắng được công bố, trừ khi có quy định khác.
  • Đơn vị tổ chức không lưu trữ và cũng không đưa ra các giải thưởng chưa được tuyên bố trong vòng bốn tuần sau khi người chiến thắng được công bố.
  • Đơn vị tổ chức có quyền thay thế các giải thưởng vật chất bằng phần thưởng tiền gửi có thể rút vào tài khoản giao dịch của người chiến thắng trên nền tảng Olymp Trade.
  • Bằng cách tham gia cuộc thi, người tham gia đồng ý rằng họ đã đọc và hoàn toàn đồng ý các quy định được đưa ra. Người tham gia cung cấp cho đơn vị tổ chức sự cho phép độc quyền sử dụng dữ liệu cá nhân của họ và bất kỳ văn bản, hình ảnh và video nào nhận được trong cuộc thi, liên quan đến việc quảng bá cuộc thi này và các cuộc thi khác.
  • Đơn vị tổ chức có quyền thay đổi bất kỳ điều kiện nào của cuộc thi. Các thay đổi sẽ được công bố trên trang này mà không có bất kỳ thông báo bổ sung nào khác.
Related posts
FAQ

Giao dịch không rủi ro

Người giao dịch năng động và trung thành nhận được các giao dịch không có rủi ro như một giải thưởng. Vậy giao dịch không có rủi ro là gì? Đó là tiền thưởng, mã ăn gian hay chỉ là...
Blog chính thức của Olymp Trade