Đánh giá hàng ngày

Brexit đã không ảnh hưởng đến thị trường lao động

Thị trường lao động của Anh

Các công ty Anh tiếp tục tích cực tuyển dụng nhân viên. Các báo cáo gần đây đã ghi nhận sự sụt giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống mức thấp gần như lịch sử. Dữ liệu này được công bố bất chấp những khó khăn do Brexit tạo ra, cũng như cuộc đối đầu gay gắt giữa những người ủng hộ và những người phản đối tư cách thành viên EU của Anh.

Ngoài ra, sự gia tăng tiền lương trung bình cho thấy một môi trường thuận lợi. Giá trị 3,4% so với mức dự báo 3,2% có thể nói về khả năng củng cố nền kinh tế của nước này.

 

Tài sản Tóm tắt
GBP/USD Thận trọng khi mua

 

Related posts