Tin tức Nền tảng

Cập nhật Con đường Nhà giao dịch: Giảm 20% điểm XP cho tất cả các phần thưởng

Giờ đây, việc đạt được trạng thái mới đã trở nên dễ dàng hơn nhiều


Việc ra mắt Con đường Nhà giao dịch là một cập nhật quan trọng của nền tảng Olymp Trade. Các nhà giao dịch có cơ hội mở khóa các tính năng bổ sung và đạt được các trạng thái mới cho hoạt động giao dịch của họ được đo bằng điểm kinh nghiệm (XP).

Nhà giao dịch nhận được điểm kinh nghiệm để thực hiện giao dịch trong tài khoản thật của họ và hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Điểm kinh nghiệm được lưu và nhà giao dịch có thể sử dụng chúng để nhận phần thưởng, chẳng hạn như tiền thưởng, chỉ số hoặc thậm chí trạng thái mới khi họ có đủ XP.

 

Tôi cần bao nhiêu điểm XP để đạt được trạng thái mới?

Để kích hoạt các đặc quyền của trạng thái Advanced trong 30 ngày, bạn đã từng cần đạt được 25.300 điểm XP. Và bạn đã từng cần kiếm được 120.000 XP để đạt được trạng thái Expert.

Tại sao “đã từng”? Vấn đề là chúng tôi đã quyết định làm cho Con đường Nhà giao dịch ít phức tạp hơn và giảm 20% số điểm kinh nghiệm cần thiết để đạt được trạng thái mới. Bây giờ bạn chỉ cần 19.800 XP để kích hoạt trạng thái Advanced hoặc 99 000.XP để trở thành nhà giao dịch Expert.

Ngoài ra, chúng tôi đã giảm 20% XP cho tất cả các phần thưởng trên Con đường Nhà giao dịch của bạn. Ví dụ: bạn đã từng cần tích lũy được 550 điểm kinh nghiệm để mở khóa chỉ báo bí mật StochRSI. Nhưng giờ đây, bạn chỉ cần đạt được 450 XP để có được chỉ báo đó.

 

Làm cách nào để nhận thêm điểm XP?

Quy tắc 1: Giao dịch có lợi nhuận mang lại cho bạn nhiều điểm kinh nghiệm hơn. Giao dịch tích cực theo lời khuyên từ các chuyên gia của chúng tôi – và bạn sẽ thấy thành tích của mình sẽ đóng góp như thế nào vào sự tiến bộ của bạn trên Con đường Nhà giao dịch.

Quy tắc 2: Tăng số tiền giao dịch của bạn và sử dụng hệ số nhân cao hơn khi giao dịch ở chế độ Forex. Nhưng hãy nhớ bảo vệ khoản tiền nạp của bạn và không để khoản tiền của bạn gặp rủi ro mà không có lý do.

Quy tắc 3: Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Bạn sẽ kiếm được thêm điểm XP với mỗi nhiệm vụ hoàn thành.

 

Phần thưởng nào khác có trên Con đường Nhà giao dịch?

Cùng với trạng thái Advanced và Expert, bạn có thể nhận được những phần thưởng sau:

  • Cơ hội để giữ trạng thái cao hơn trong 30 ngày
  • Các chỉ báo mới
  • Chiến lược bí mật
  • Cố vấn giao dịch
  • Tham vấn với các nhà phân tích
  • Tăng lợi nhuận trên FTT
  • Giao dịch không rủi ro
  • Giảm giá, tiền thưởng, hiệu ứng nền tảng âm thanh và hình ảnh

Tích lũy kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng và tiến lên theo Con đường Nhà giao dịch của bạn!

Kiểm tra Con đường Nhà giao dịch của bạn

Related posts