Browsing loại

Quản lý Tiền

Phương pháp quản lý tiền bạc. Mô hình giao dịch cá mập

Trong bài viết này chúng tôi sẽ không tập trung vào những câu chuyện về cuộc đời của những người giao dịch nổi tiếng nhất và những phương pháp làm việc của họ. Chúng tôi sẽ nói về hai nguy cơ chính đe dọa tài khoản của chúng ta trong quá trình làm việc tại các thị trường tài chính.
Đọc thêm...