Đánh giá hàng ngày

Google và Facebook có thể được tăng cường quy định

Các nhà giám sát chống độc quyền của Anh đặt ra mối đe dọa đối với Google và Facebook

Cơ quan cạnh tranh và điều hành thị trường của Anh báo cáo rằng Google chiếm khoảng 90% tổng số quảng cáo tìm kiếm trong nước, với doanh thu 6 tỷ bảng Anh. Và Facebook chiếm hơn một nửa thị trường hiển thị tại nước này.

Tình hình hiện tại có thể dẫn đến các quy định chặt chẽ hơn về hoạt động của các công ty CNTT lớn nhất này.

 

Tài sản Tóm tắt
Google, Facebook Thận trọng khi bán
Related posts