Tin tức Nền tảng

Ngày Lễ Độc lập ở Mỹ: Danh sách những tài sản bị ảnh hưởng

Tìm hiểu về những công cụ sẽ bị ảnh hưởng vào ngày 3 tháng 7

Thứ bảy là ngày Lễ Độc lập ở Mỹ: một ngày lễ liên bang kỷ niệm Tuyên ngôn độc lập của Mỹ.Do đó, hầu hết các tài sản của Mỹ sẽ bị ảnh hưởng vào thứ 6. Dưới đây là danh sách đầy đủ các công cụ sẽ bị ảnh hưởng.

 

Đóng giao dịch sớm

Chỉ số:

 • S&P 500 – ES – 17:00 GMT
 • NASDAQ – NQ – 17:00 GMT
 • DOW JONES – YM – 17:00 GMT
 • RUSSEL 2000 – TF – 17:00 GMT
 • Nikkei 225 – NKD – 17:00 GMT

 

Nguyên liệu thô:

 • Khí tự nhiên- NG – 17:00 GMT
 • BRENT – _BRN – 17:30 GMT

 

Kim loại:

 • Vàng – XAUUSD – 17:00 GMT
 • Bạc – XAGUSD – 17:00 GMT
 • Bạch kim – PL – 17:00 GMT
 • Đồng – HG – 17:00 GMT

 

Đóng cửa trong suốt cả ngày

 • Chứng khoán và ETF Mỹ – Đóng cửa

 

Tất cả tài sản sẽ trở lại lịch giao dịch bình thường vào ngày 6/7.

 

Thời gian lịch trình được thay đổi là thời gian tuyệt vời để khám phá tài sản mới trên thị trường Forex. Nhân cơ hội này, hãy mở rộng danh mục đầu tư giao dịch của bạn và giao dịch các công cụ mới.

Related posts