Olymp Trade xin thông báo về việc thay đổi thông tin liên hệ trong phần thỏa thuận người dùng và các tài liệu khác.