Apple sẽ đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2021 và giờ mới chỉ là tháng Hai.