Từ tháng 12 năm 2020 - tháng 1 năm 2021, Olymp Trade đã thực hiện chiến dịch từ thiện chung ở Cairo, Giza và Alexandria để giúp cuộc sống của những trẻ em mồ côi, người khuyết tật...