Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ tác động đến thị trường như thế...