Năm 2020, vàng đã tăng giá đáng kể do các nhà đầu tư muốn bảo vệ tài sản của mình Nhưng điều gì sẽ xảy ra tiếp...