Từ 15ー21 tháng 2, nhóm ứng phó thảm họa của Olymp Trade đã chuyển hàng trăm gói viện trợ đến trại tị nạn tạm thời ở Nam Kalimantan để hỗ trợ những người sống sót sau lũ lụt.