EU và Anh vẫn có thể đạt được thỏa thuận thương...