Các trận bão và lũ lụt nghiêm trọng đã đổ bộ vào miền Trung Việt Nam hồi tháng 10 và tháng 11 năm 2020, làm tăng thêm thiệt hại do đại dịch COVID-19 gây ra. Trước tình hình đó, Oly...