Tổng thống Mỹ nhận ra rằng nền kinh tế sẽ gặp khó khăn nếu không có những động lực...