Các ngày lễ của thị trường chứng khoán khác nhau giữa các sở giao dịch chứng khoán, và thường trùng khớp với các ngày nghỉ lễ ngân hàng.