Ngân hàng Anh coi lãi suất âm là một trong những công cụ để kích cầu nền kinh tế