Làn sóng lây nhiễm COVID-19 đang ngày càng gia tăng. Pháp và Đức đang thắt chặt các biện pháp cách ly. Điều gì sẽ xảy ra trên thị trường Forex?