Làn sóng lây nhiễm COVID-19 đang ngày càng gia tăng Pháp và Đức đang thắt chặt các biện pháp cách ly Điều gì sẽ xảy ra trên thị trường...