Bộ trưởng Tài chính Mỹ Stephen Mnuchin cho biết sẽ tiếp tục thảo luận về các động lực kinh tế...