Các chỉ số FTSE ở London và Stoxx 600 vẫn tăng trong ngày do tin tức về gói kích cầu kinh tế từ cả Mỹ và Châu...