Công ty fintech Ant Group có kế hoạch huy động 34,4 tỷ USD trong một đợt IPO kép. Giá trị tài sản của Jack Ma sẽ càng tăng lên.