Trung Quốc không thể trả đũa mạnh hơn, Nhà đầu tư thích cuộc chiến thương mại ngừng tiếp diễn, giá dầu tăng...