บทวิเคราะห์

บทวิเคราะห์

ตลาดหุ้น, สถิติบริษัท & รายงานของบริษัท Visa

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เริ่มกลับตัวหรือยัง? ตลาดยังเติบโตไม่พอ? ที่ผ่านมา แม้แต่รายงานที่ดูดีก็ไม่สามารถขับเคลื่อนตลาดได้มากนัก เราเริ่มเห็นสัญญาณแรกของแนวโน้มตลาดหมี