Very soon there will be a brand new Olymp Trade Blog. We are working hard for this, so stay tuned!
Browsing loại

Phong cách sống

Phiên bản “Tôi” 2.0. Cách thay đổi chính mình chỉ trong 3 tuần

Càng lớn tuổi, chúng ta càng khó thay đổi cách chúng ta suy nghĩ và hành động. Năm này qua năm khác, mọi người sẽ bị mất đi sự linh hoạt và phát triển vượt bậc với sự thoải mái thông thường. Và nếu trước đó chúng ta có thể thay đổi theo nghĩa đen chỉ bằng một cú chạm ngón tay, thì hôm nay chúng ta lại muốn tránh khởi những thách thức của thế giới…
Đọc thêm...