Phân tích kỹ thuật

Chỉ báo trung bình động hội tụ/phân kỳ (MACD) (dành cho các chuyên gia)


Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào việc thiết lập chính xác chỉ số trung bình động hội tụ/phân kỳ (MACD).

 

Cách tính


Để tính toán MACD tuyến tính, chúng ta sẽ trừ đi phiên giao dịch ngắn hơn và đường trung bình động số mũ nhanh hơn từ phiên giao dịch dài hơn và đường trung bình động số mũ chậm hơn.

Trong hầu hết các trường hợp, kết quả được làm tròn bằng mức trung bình động số mũ (EMA) để chỉnh sửa sự dao động ngẫu nhiên.

 

  • MACD = ЕМАs(P) – EMAl(P)
  • Signal = EМАa(ЕМАs(P) – EMAl(P)) — đường tín hiệu.
  • Đồ thị về sự khác nhau = (1)  (2) — các đường thẳng đứng trên đường chỉ báo

 

Trong đó:

EMAs(P) — đường trung bình động số mũ theo phiên giao dịch dài hơn.

ЕМАl(P) — đường trung bình động số mũ theo phiên giao dịch ngắn hơn.

EМАa(P) — đường trung bình động san bằng theo phiên giao dịch ngắn hơn của sự khác biệt giữa hai đường EMA

P — thường là giá đóng cửa, nhưng cũng có thể là các biến khác (Giá mở cửa, Giá cao, Giá thấp, Giá đóng cửa, Giá trung bình, Giá tiêu biểu.)

Theo mặc định, các cài đặt MACD sau đây được sử dụng trên đồ thị hàng ngày:

  • EMA – (ngắn) đường EMA 12 ngày của giá đóng cửa (hai tuần).
  • EMAI – (dài) đường EMA 26 ngày của giá đóng cửa (tháng).
  • EMAa – (đường trung bình động san bằng) EMA 9 ngày.

 

Giá trị của chỉ báo


Chỉ báo là một đồ thị có giá trị không phụ thuộc vào các giá trị cụ thể của đường trung bình động, nhưng thể hiện sự khác biệt tương đối giữa chúng. Vì vậy, chỉ báo (hoặc đúng hơn, đồ thị của nó) dao động liên quan đến trục 0 của nó. Nó có giá trị dương khi giá tài sản tăng lên và có giá trị âm khi giá tài sản giảm xuống.

Đồng thời, chỉ báo MACD bao gồm các chỉ báo xu hướng (tức là các đường trung bình động). Đó là lý do tại sao nó kết hợp các khía cạnh của cả một chỉ báo theo xu hướng và chỉ báo dao động.

 

Kết luận


Chỉ báo MACD là một sự kết hợp của chỉ báo xu hướng và chỉ báo dao động và nó có thể cung cấp nhiều thông tin về xu hướng trên thị trường. Đồng thời, nó có khả năng xác định điểm đảo
ngược xu hướng, cũng như làm việc ở xu hướng hiện tại.

Tuy nhiên, cũng giống như hầu hết các chỉ báo khác, việc sử dụng các tín hiệu của chỉ báo MACD mà không cần những phân tích bổ sung là điều rất nguy hiểm. Chỉ báo MACD là lựa chọn hoàn hảo để tạo ra các thuật toán giao dịch, nhưng chúng tôi không khuyên bạn dựa hoàn toàn vào các tín hiệu của chỉ báo này.

Related posts
Tâm lý

Bom nổ chậm

Những người hoàn hảo biết kiểm soát hoàn toàn cảm xúc của họ không hề tồn tại. Và chắc chắn không có người giao dịch nào hoàn hảo. Rủi ro tài chính của giao dịch làm cho chúng ta l...