Phân tích kỹ thuật

Điểm xoay


Điểm xoay (PP) – là một chỉ báo kỹ thuật nhằm xác định các điểm tiềm năng của việc đảo ngược giá trị tài sản.

Điểm xoay được biết đến lần đầu tiên vào năm 1934. Theo thời gian, một số điểm xoay đã được phát triển, nhưng tất cả đều hoạt động trên cùng một nguyên tắc của mức kháng cự/hỗ trợ.

Chỉ báo này được tính từ mức trung bình của giá tối đa, tối thiểu và giá đóng của tài sản. Điểm xoay cũng được gọi là “điểm tham chiếu”, “điểm phát triển”, “điểm cân bằng”.

Các điểm tham chiếu được sử dụng để dự báo mức hỗ trợ tiềm ẩn và mức kháng cự tiềm ẩn. Các khoảng thời gian sử dụng chính: ngày, tuần, tháng, năm.
Các điểm tham chiếu của đường hỗ trợ và đường kháng cự và trục trung tâm (trực tâm) của điểm xoay giúp xác định xu hướng biến động giá tài sản, sử dụng mức tối thiểu để tính toán.

 

Công thức


 

PP = Giá cao + GIÁ THẤP + giá đóng / 3
R1 = 2 * PP – GIÁ THẤP
R2 = PP + giá cao – GIÁ THẤP
R3 = 2 * PP + giá cao – 2 * GIÁ THẤP
S1 = 2 * PP – GIÁ CAO
S2 = PP + GIÁ THẤP – GIÁ CAO
S3 = 2 * PP + GIÁ THẤP – 2 * GIÁ CAO,

Trong đó,
PP – là trục trung tâm.
R: mức kháng cự
R1, R2, R3 – Mức kháng cự 1, 2, 3;
S – mức hỗ trợ
S1, S2, S3 – Mức hỗ trợ 1, 2, 3;
GIÁ CAO – mức giá tối đa cho giai đoạn trước thời điểm xác định;
GIÁ THẤP – mức giá tối thiểu cho giai đoạn trước thời điểm xác định;
GIÁ ĐÓNG – giá đóng của thời kỳ trước thời điểm xác định.

Dưới đây là một số mẹo dễ nhớ và giúp bạn đưa ra quyết định hợp lý khi giao dịch với các điểm xoay.

● Nếu giá ở mức PP (điểm xoay), thì giá sẽ có xu hướng theo hướng R1 hoặc S1.
● Nếu giá ở mức R1, thì giá có xu hướng biến động tới R2 hoặc quay lại điểm xoay PP.
● Nếu giá gần mức S1, thì giá có xu hướng biến động tới S2 hoặc quay lại điểm xoay PP.
● Nếu giá ở mức R2, thì giá có xu hướng biến động tới R3 hoặc quay lại mức R1.
● Nếu giá ở mức S2, thì giá có xu hướng biến động tới S3 hoặc quay lại mức S1.
● Nếu không có tin tức đáng kể nào có thể ảnh hưởng đến thị trường, thì giá có thể biến động trong khoảng từ điểm xoay đến mức S1 hay mức R1.
● Nếu có tin tức quan trọng có thể ảnh hưởng đến thị trường, thì giá có thể đạt luôn tới mức R1 hay mức S1 và đạt đến mức R2 hay S2 và thậm chí có thể đạt đến mức R3 hay S3.

R3 và S3 là các chỉ báo có mức biến động lớn nhất, ở các thời điểm có độ biến động cao, nhưng giá thường ít khi đạt được đến mức này.
Các đường xoay hoạt động tốt có xu hướng biến động về phía bên, nơi giá chủ yếu biến động quanh mức R1 và S1.
Với xu hướng mạnh mẽ, giá phá vỡ đường xoay và tăng giá.

 

Thiết lập chỉ báo


 

Trên biểu đồ từ Tradingview, chỉ báo này được gọi là các Điểm đảo ngược tiêu chuẩn:

Trong thiết lập chỉ báo, bạn có thể thực hiện một số thay đổi. Bạn có thể xóa các giá trị trước đó (giá trị ban đầu), thay đổi khoảng thời gian và hình thức hiển thị các mức.

Thực hành

Related posts
Phân tích kỹ thuật

Kênh Donchian

Kênh là một trong những công cụ phải kể đến đầu tiên khi phân tích thị trường. Đây là nguyên nhân lý giải tại sao các chiến lược giao dịch lại dựa trên những kênh rất phổ biến ở cá...
Phân tích kỹ thuật

Technical indicator ADX

Chỉ báo kỹ thuật Trung bình định hướng ADX (Average Directional Index) - xác định sự tồn tại của một xu hướng biến động giá cả, và cũng thể hiện cường độ của xu hướng này.