Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật

Chỉ báo Trung bình động

Chỉ báo trung bình động (MA) là một chỉ báo xu hướng trong phân tích kỹ thuật và là cơ sở của nhiều chiến lược giao dịch. Đây là một đường trên đồ thị, cho thấy giá trị trung bình...
Blog chính thức của Olymp Trade