FAQ

คำแนะนำในการดำเนินการ KYC สำหรับประเทศไทย


ขั้นตอนการยืนยันตัวตนมี 4 ขั้นตอนด้วยกัน เราจะอธิบายพร้อมด้วยคำแนะนำดังต่อไปนี้

 

นักเทรดสามารถส่งเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังรายการต่อไปนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. หนังสือเดินทาง
 3. ใบอนุญาตขับรถ

รูปภาพไม่ควรเกินกว่า 2 สัปดาห์ รูปภาพควรเป็นภาพต้นฉบับ, ภาพสี และไม่มีการปรับแต่งใด ๆ รูปภาพไม่ควรบันทึกหรือแก้ไขด้วยโปรแกรม Photoshop

ตัวอย่างเช่น

2020-09-22-TH-KYC-1-min

 

เซลฟี

กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำตามรูปภาพด้านล่าง

 

หลักฐานแหล่งที่อยู่

นักเทรดควรจะส่งเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังรายการต่อไปนี้

 1. กรณีที่ไม่ได้ส่งเอกสารบัตรประจำประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตน ตัวอย่างเช่น หากคุณได้แนบเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว คุณควรที่จะส่งเอกสารอื่น ๆ เพื่อยืนยันที่อยู่ด้วยเช่นกัน
 2. รายการเดินบัญชีธนาคาร โดยชื่อและที่อยู่จะต้องปรากฏในภาพเดียวกัน และออกให้ไม่เกิน 3 เดือนที่ผ่านมา
 3. ใบแจ้งค่าสาธารณูปโภค ที่มีชื่อและที่อยู่ของลูกค้า โดยออกให้ไม่เกินสูงสุดใน 3 เดือนที่ผ่านมา
 4. เอกสารยืนภาษี ที่มีชื่อและที่อยู่ของลูกค้า โดยปรากฏในภาพเดียวกัน เอกสารจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือนที่ผ่านมา
 5. วีซ่านักเรียนหรือใบอนุญาตทำงาน หรือ ใบอนุญาตพำนักในถิ่นที่อยู่สำหรับประเทศอื่น

 

หลักฐานการชำระเงิน

เมื่ออัปโหลดรูปภาพหลักฐานการชำระเงิน โปรดทราบไว้ว่า วิธีการชำระเงินแต่ละวิธีจำเป็นต้องการการยืนยัน โดยจะต้องอัปโหลดในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับการอัปโหลดใดที่สำเร็จแล้ว โปรดอย่าสร้างส่วนใด ๆ ขึ้นเอง

ธนาคารออนไลน์

 1. เพื่อยืนยันวิธีการชำระเงินประเภทนี้ ลูกค้าควรส่งภาพหน้าจอที่มีการทำธุรกรรมไปสู่/ออกจากแพลตฟอร์ม และชื่อเจ้าของทั้งสองรายการ ต้องสามารถมองเห็นได้ในภาพเดียวกัน
 2.  หากไม่สามารถส่งภาพหน้าจอเพียงภาพเดียวได้ ลูกค้าสามารถส่งภาพหน้าเป็นสองภาพได้  a)ภาพแรก จะต้องปรากฎชื่อเจ้าของและเลขที่บัญชี  b)ภาพที่สอง หมายเลขบัญชีและธุรกรรมไปสู่/ออกจากแพลตฟอร์ม
 3.  ภาพหน้าจอควรจะมีความสัมพันธ์กัน
 4. รูปภาพสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อและหมายเลขบัญชีซึ่งสามารถมองเห็นได้ และภาพหน้าจอจากธนาคารออนไลน์ที่มีหมายเลขบัญชี และรายละเอียดธุรกรรม
KTB

1. ล็อกอินเข้าสู่ KTB NetBank ของคุณ เว็บไซต์ https://www.ktbnetbank.com/ จากนั้นคลิกที่ “โอนเงินบุคคลอื่น” เพื่อ “Transfer to 3rd Party”

https://lh4.googleusercontent.com/q9nf23Na6b8J07_Fpsf4KJTMrBbNweP-LjarAEj_b5k9BRAtPEeJg2jnu2940Ps8Ojnn5xu1xS-xZuYXRBMOUcVYOwVxta3wVLVG0BOcLTQsZIHKabJlKvb2ZUEbHcKJW-jzey2DNfCUX1Apsg

2. คลิกที่ “ทำรายการโอน” หรือ “Funds Transfer”

https://lh6.googleusercontent.com/wdLO1TTz5L131MGisEQjDR7_WVoInWpKJlBlWsbxsnDNrD1wL7sLF-XWTK7mrtGl0VjBq-eoW7Z3o5dSTD2nJwkNViIje_GDbxt-iylOxjFzlMgE4R0r963K-UsZSke-A6g0TdDKt0uK3SPfMg

3. จากนั้นคลิกที่ “ประวัติการโอนเงิน” หรือ “Fund Transfer History”

https://lh5.googleusercontent.com/YYxa3dvVqWFbZ8iDyhYxkzmD7yPzLo_Ta3SPp6uNJY8hcN1BrhzhjNx9q_8Sxat3pghZFCs_TfJB0BDlXLe9JMgr82FXDZaouROae__r1aJz7l8tK57jA_DZrHjY9BXOD3TOmiGrL-qAxR_V_Q

4. เลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการดูธุรกรรมและคลิก “เรียกดู” หรือ “View”

https://lh6.googleusercontent.com/YgQ1mqYdhqh-rNFNwKXKBaYrtdKM-DjM91UZsdJs-H5v1wSH_VH3ucx9wnPlsohOtkUOy61bxTmYeEZbt7JjhXgkjoOe3eG6-mdmbQEgH6oLqpHJ63m53fIdTIKENR8X6Y6G2WE2JTI4Imlimw

5. คลิกที่หมายเลขอ้างอิงของธุรกรรมที่คุณต้องการดู

https://lh4.googleusercontent.com/ONY78YV-sAMPriGRj9yaT1W_iLqEQsV6bA_1e2HtPaLi7m3MC3RyToiaPBFBOSVwWGmki0_hy4X7D4yzK-lX6YiPRSeI4MNGz5mc8jiBAQO2yPxpRK5luMpS9HS9zsFLCBSiqlMJ_h4uinr8eg

6. ดังภาพที่แสดงด้านล่าง ในกรอบสี่เหลี่ยม คือหมายเลขบัญชีธนาคารของคุณ และในวงกลม คือหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้รับ หรือ หมายเลขบัญชีพร้อมเพย์ จากนั้นคุณจะต้องคลิก “พิมพ์” หรือ “Print”

https://lh4.googleusercontent.com/AdNU9RuT9rT3ExXfNUtbeh5T0Gs-GetpIxFXpZtBxhrVP9l8I6-wyHvpU25QwTrLk-84H8h1AT1lkkE4R5BTkRFYrl6jMP8LsH7s2USlnKkvg2DmKXyfq88J3OcZpqMd9Gf0701WmgOYbKvCcg

7. สุดท้าย ให้เลือก “บันทึกเป็น PDF” จากนั้นคลิก “บันทึก” ส่งไฟล์ที่คุณทำการบันทึกไปให้แผนก KYC

8. แนบรูปถ่ายของสมุดบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารนี้

https://lh3.googleusercontent.com/DzyT31AK9ZoNyIdbL4eN3S8R-dxhL9KSN0K248xfJ8Swv9kmng0EUFV2NMo8FlXw8FYdKjy7IhcyFhew1_cC8-dvEdqwCFZtSzBqd0ansBHoV9Z34cU-QtXyNbMDkB6RixQt0jlK8lK42wZskA

KKR

1. เปิดแอป Kplus บนโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นคลิกที่ “ธุรกรรม” หรือ “Banking”

https://lh5.googleusercontent.com/1uQEQER069SLloNiqsGSSYoOiDAT42tf4Z3TivadcTHkJrpJ-PqliH9N_idQh2RAKLaEJIlqr9surTA0CqJLzNyxj2IQ-OqR7iDFNcpen5eyqIRwqnzqJOwZlX9bVwJWagIoqU0Il4XrKz6qyA

2. คลิกที่ “Statement”

https://lh3.googleusercontent.com/nEX8iZKwc7J5o8P_P8VPDXKPvsSBMDw_FOLjPGSE0RD3PAaCIApwHbGxGY-kBDrUoQv0C0l4cNvtmkasIvKCtjAz_mTbQUdoIlj_S6pWvzFiLjDAKpY7fneMARhV_Db8Hu4Wbkpu0gDNWPY4OA

3. คลิกที่ “ขอ Statement” หรือ “request statement” จากนั้น เลือกภาษาเป็นภาษาอังกฤษ ป้อนที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการส่งไฟล์ เลือกระยะเวลาของใบแจ้งยอดที่คุณต้องการดู แล้วคลิกที่ “ส่งคำขอ” หรือ “submit request”

https://lh3.googleusercontent.com/rTR0e6-kZ4LOup3mrSfbU9ZYXm4POA-Tfulau7Irdq2pvea4GOzkuU9DzYtZLXJEjzEHX8Xdei-yqpyfYkXyEjChl_A89nG22KoQEg42lVnAlaqESXs8b6h8k47xlXvmvFv3RGKzcS315sOBvA

4. คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” หรือ “OK”

https://lh3.googleusercontent.com/q8yqgidhAwzE1yASBLcZKPeQFsL_YrL_pqnVHffLv8gotVrYNZK-bUDqb4r8Shb7IDiAYcZgc2pzNwFqApikz1myRx-l6xMM1g17xy6bcEUkN3XKEYB2yR-JX-MVic42boqljxlSf0PhmF1hFg

5. เปิดแอปอีเมล หรือ เว็บไซต์ แล้วล็อกอินเข้าใช้อีเมลของคุณ กรณีที่คุณไม่ได้ล็อกอิน คุณจะเห็นอีเมลส่งจาก Kplus เปิดอีเมลจาก Kplus

https://lh6.googleusercontent.com/Ux4WJG-dcPTiFZfvr5GG0I2PlIvGYk3boxQJnydZTgCXGqcnAARNPvtxrwdQ8qwgnGFdwLLs9JRtv6DiH0TV1GGnyVHlyz_GqkpF2aT0sJ79fsE89nqwGE2UFL95gCn7fMOLK-jI6-E5QNnp_g

6. เลื่อนลงและคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลด ชื่อไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วย STM จากนั้นให้เปิดไฟล์ และคุณจะถูกถามให้ใส่รหัสผ่านเพื่อยืนยัน ซึ่งจะเป็นวันเกิดและปีเกิดของคุณ (DDMMYYYY) ตัวอย่างเช่น หากวันเกิดคือ 4 พฤษภาคม 1982 รหัสผ่านจะเป็น 04051982 ถ่ายภาพหน้าจอและส่งไปยังแผนก KYC แล้วแนบรูปถ่ายของสมุดบัญชีธนาคาร ที่เชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารนี้

https://lh3.googleusercontent.com/NBht9VTY_LjhmE0KIMzwbJSlmOzHgLzz62_v_514UarJvL8LiH75Vo7D0D-Y164ud81CzTAOt9eBBepI9Rl6WnYO_w_vPgUjL5LaRNO9MkW0XpTKBsl9ecSoqToGufYmKOpcZFn5yq6tokoY3w

ตัวอย่างการยืนยันของ KKR https://lh5.googleusercontent.com/hzucXBXZGAEFpyozaWo_hRzShGvIrl7u9klyNZ0v1rDOaV5OsxkHcViYGbmPhplOv3V-6IFlSSzx2R8iSCYL_44xgs18_wR9SAZJENq3kPOD7WOKO1WDMNPr0Mnkz0hbeYYxPhO-32WzbskFXA

GSB

1. เปิดแอป MyMo บนโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นคลิกที่ “บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก” หรือ “Saving” ในคำแปล

2. คลิกที่สัญลักษณ์รายการเดินบัญชีธนาคาร ดังที่ระบุไว้ในภาพด้านล่าง

https://lh3.googleusercontent.com/UFkXyjpN5kLNmRSVT_iE1ZbXowrNGhEIQ2rFNHup72cKXARfyG1xD6DKUYe4EASkF5huNogX082zxq3D5IoHUQ4hEVqzCChndDUk87XyW5ocvuxg2N0rphep4lgEcu1zjwIBOqTg6cJTzhR7zg

3. เลือกช่วงเวลา รายการเดินบัญชีธนาคารที่คุณต้องการ ดูและป้อนอีเมลของคุณ ในช่องสี่เหลี่ยมสีแดงที่ระบุ ด้านล่างอีเมล เป็นการเลือกภาษา ให้เลือกภาษาอังกฤษ จากนั้นคลิก “ส่งคำขอ” หรือ “send request”

https://lh5.googleusercontent.com/JXQ2wOeDmyRAod_6vS03lnlEoxgSNEVU_xPZWtPSmuE8m8ir3toBm6HaMYJfrSyBJyJSCPpW88ucZUpO48UhcwNkMy50D5dilZE-oIEV-xZCzt4F_Du5TS1zsbqeeGrNuyS2LXxW8QfCTl6V2A

4. คลิก “เสร็จสิ้น” หรือ “Done”

https://lh5.googleusercontent.com/3mjYeicNyEFAphCIYVQcAj3l_sAOIiLgRVNc9uCEIjkfXX-1oSMevEhSum3_9D38rVipblerD38uEjcd9xubNxePCX_azwm55Xrz8rtJdBvxzRy8nQbSLHGkCgje9l-XGVeoMfptt3qxKE0wRw

5. เปิดแอปอีเมล หรือ เว็บไซต์ แล้วล็อกอินเข้าใช้อีเมลของคุณ กรณีที่คุณไม่ได้ล็อกอิน ถัดมา คุณจะได้รับอีเมลจาก mymo@gsb.or.th เปิดอีเมล

https://lh3.googleusercontent.com/Zs7hnIMb2YeJEARO6f6bpa2U5RWNWwhOPrH29_tFpC3qOCCOH6w_FRU4W6NtRxwmfA7pNCHwgVFA6NBLESnRt0mfcH9E3m1J3t-WnWAWo91licTQY1HmPV-5Z0T3Dx6pOeBDrd0TFqHaEe4eyA

6. เลื่อนลงและคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลด ชื่อไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วย STM จากนั้นให้เปิดไฟล์ และคุณจะถูกถามให้ใส่รหัสผ่านเพื่อยืนยัน ซึ่งจะเป็นวันเกิดและปี พ.ศ. เกิดของคุณ (DDMMYYYY) พ.ศ. คือ ปีคริสต์ศักราชบวกด้วย 543 ตัวอย่างเช่น ถ้าวันเกิดของคุณ คือ 4 พฤษภาคม 1982 รหัสผ่านจะเป็น 04052525 ถ่ายภาพหน้าจอ แล้วส่งไปยังแผนก KYC

https://lh5.googleusercontent.com/RAI_e2hGhsr0sns3pteRO7K8BL-pvq27UebbtdoeSSkJO8eepzBbrT1tswXE6OElDsuK-TGQAQKO-OUH9gNd3sfYfqP5exaKPHgtoWIu9-F30Uz7lIq7F52JvIH_kzzlZWQ85sk7blkf7vtoRw

ตัวอย่างการยืนยันของธนาคาร GSB https://lh4.googleusercontent.com/p7C9WmPGZ_5zBqYwMC_CemIFbcE8q_pqYoEYjPIsAKCFy74R0S16FQuSrJuqBTj-sb3XE3XjIJP3h6zd0mOBJUwqs9Y2rYwHZJGZ95XZbNyEAH34NqfgBSiCYd-labpzqvuL--Mst9d2XmKWGg

SCB

1. เปิดแอป SCB บนโทรศัพท์ของคุณ และคลิกที่ไอคอนดังกล่าว

https://lh4.googleusercontent.com/jhxk14dZuhWh1VfbWm_7AqTnC604DH4lyiogf_ehzfUpaqFqiOn-1Dn3ma6bJvStjRPUirgUjlvirl2uzZTAb861YqccTO7kNNuyvtIKzLaRJfFU_IaGgx8oXeL0dZ4WxtaPlZgnVx-Upu8OSg

2. ใส่รหัส PIN

https://lh6.googleusercontent.com/QEtL2bTtJr2xarygDwV3thPGTEWjEbEZNMlfSXG9SH7Z2UhQSqAoMz113svtmq7gjmD9QbbH6Cb4xExTPdmJsfi0eLCQ2zylR_HWrsnCLCABwjE5lpHvJ6s4oCWO0xAQC_1syh1lWrkAtIuFOg

3. คลิกที่ปุ่ม “Mysavings” และเลือกบัญชีที่ต้องการ

https://lh4.googleusercontent.com/SRUmoe_RmP9jRHWkKeNKSO4mHVxsIcOLeFQqm29_CY8gp8NpwKD8Tyo0xYuaGMlbx78vgvl-MWXzZLbDmBB8pCHIWlu3okARCVoCXZMmxCO_mjuwu1T5pprPlxsM3NZWRO2peUH-NNKmPV6GeQ

4. คลิกที่ปุ่ม “More services”

https://lh3.googleusercontent.com/p7xba0drbNbUkSptG9feXGyKFvqyojA6SfJRqhf6i2zYHThpf5cPHsMU_P6lgTwQoo2tdfPTEVc28I5BP2tQr6Reh0-L5nH8TPUduPJROkQ53qzzovDwfCMZPqH-nJmMFlb-hV3omjzXgvzcYA

5. คลิกที่ “request statement” เลือก PDF ที่มีใบแจ้งรายการเดินบัญชีธนาคาร ซึ่งรายการโดยละเอียดธุรกรรมจะถูกส่งไปยังอีเมลของผู้ใช้งาน

https://lh6.googleusercontent.com/3BqzN9RGBKpskJQ-Aci-nTLxHRVeeKYVuFyLeyQtS_QJLPfK3usFutXE8FWZZFXM2_Mm_zj1NkGqcjqs8hHxwis4jBfbjK4sdiOZqht6B6yetXxI93AVd8cSk0yOhPOV99NgB516NOqO9CrQ-g

6. ในอีเมลของผู้ใช้งาน ให้เปิดอีเมล แล้วเลื่อนลง และคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลด จากนั้น เปิดไฟล์ pdf โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในอีเมล แล้วส่งไฟล์ PDF หรือ ภาพหน้าจอไปยังแผนก KYC

https://lh5.googleusercontent.com/RAI_e2hGhsr0sns3pteRO7K8BL-pvq27UebbtdoeSSkJO8eepzBbrT1tswXE6OElDsuK-TGQAQKO-OUH9gNd3sfYfqP5exaKPHgtoWIu9-F30Uz7lIq7F52JvIH_kzzlZWQ85sk7blkf7vtoRw

7. ตัวอย่างใบแจ้งรายการเดินบัญชีธนาคาร

BBL

1. เปิดบัญชีธนาคารของคุณ เลือกบัญชีของฉัน และเลือกบัญชีที่ต้องการ

https://lh6.googleusercontent.com/MksTKW3OxkLOpnlBLdQlt_z6DNih-hAd7fPVp_zK082gfkF0DB1bhZNRYrY8IPQ7U1CmLnqoEN-4kFGh13qC13JENCt8yw-NcT52mlQcMjcdGEsmjgOIPZFCc3obps6cuQHSheiwNaM_POLrMQ

2. ถ่ายภาพหน้าจอ หรือ ดาวน์โหลด และส่งมาให้เรา

https://lh3.googleusercontent.com/XheOsuHexs68uj0ZrnfV8xwF7RMLGWL7AsvTtqJxGEHCZYaLLaWEUhijRNN7-ApAdr50nEEqA_hsTEH-xkf-ThT2YztThM8VwPiHfbv7Ll2DcJbwwXpkI_FcMTahL8OoLCbTqkCJ1YXOOSVuwA

Thailand_QR

วิธีการชำระเงินนี้ ได้รับการยืนยัน เฉกเช่นเดียวกับธนาคารออนไลน์ คุณควรจะส่งภาพหน้าจอจากธนาคารออนไลน์ของคุณ พร้อมด้วยชื่อเจ้าของบัญชีธนาคาร และรายละเอียดธุรกรรมต่าง ๆ

 

กระเป๋าเงินออนไลน์

ก่อนที่จะยืนยันและตรวจสอบกระเป๋าเงินออนไลน์ที่ใช้บนแพลตฟอร์ม ควรได้รับการยืนยันและตรวจสอบโดยเว็บไซต์ของกระเป๋าเงินออนไลน์ด้วย

 1. ลูกค้าควรส่งภาพหน้าจอ พร้อมด้วยรายละเอียดธุรกรรมไปสู่/ออกจากแพลตฟอร์ม, ชื่อเจ้าของและหมายเลขของกระเป๋าเงินออนไลน์ที่ปรากฏในภาพเดียวกัน
 2.  หากข้อมูลนี้ไม่สามารถปรากฏในภาพหน้าจอเดียวได้ ลูกค้าก็ควรส่งภาพหน้าจอหลายรูปภาพ ตัวอย่างเช่น ภาพหนึ่งมีหมายเลขกระเป๋าเงินออนไลน์และชื่อเจ้าของ และภาพที่สองมีหมายเลขกระเป๋าเงินออนไลน์และการทำธุรกรรมที่สามารถมองเห็นได้ ภาพหน้าจอควรจะมีความสัมพันธ์กัน
Neteller

คลิก “History” ทางด้านซ้าย เพื่อดูประวัติการทำธุรกรรม หากคุณมีธุรกรรมจำนวนมากในบัญชี Neteller ของคุณ ให้เลือกประเภทและวันที่ของธุรกรรม เพื่อ จำกัดการค้นหาให้แคบลง แล้วคลิกนำ Apply หลังจากนั้น คลิกที่เครื่องหมายรูปคน ที่มุมขวาบน เรียบร้อย! ถ่ายภาพหน้าจอรายละเอียดทั้งหมด

Skrill

เลือก “Transactions” บนเมนูด้านซ้าย จากนั้นเลือกช่วงเวลา และประเภทธุรกรรม หลังจากนั้น คลิกที่เครื่องหมายรูปคน ที่มุมขวาบน แถบชื่อเจ้าของกระเป๋าเงินออนไลน์, อีเมลและไอดีผู้ใช้จะปรากฏขึ้น ถ่ายภาพหน้าจอรายละเอียดทั้งหมด ข้อมูลทั้งหมดควรปรากฏในหน้าจอเดียว

https://lh6.googleusercontent.com/FnRZFsY_spFz8Qo6SSFMBFKP7x123vkmZIzxNqY4-iuDnqjC9SFvRsRZ0s2w7fRGSv5DjqoH6PagWXUubyxO7_cy4zFvIHoS9EwvD1zwv-_D0ZTpKUB4AViS2WH4pUvKG4lOh9tQ6WJJTQ7_vw

Webmoney

ในหน้าหลัก โปรดถ่ายภาพหน้าจอซึ่งจะเห็นหมายเลข WMID, หมายเลขกระเป๋าเงินออนไลน์ และจำนวนเงิน รวมไปถึงจะต้องแสดงวันที่ทำธุรกรรมด้วย

จากนั้นคลิกหน้า WMID บันทึกภาพหน้าจอ หน้าดังกล่าว

Bitcoin

โปรดส่งภาพหน้าจอของรายละเอียดธุรกรรม (ยอดเงินรวมและวันที่)  เลือกประวัติการสั่งซื้อในกระเป๋าเงินออนไลน์ของคุณ และถ่ายภาพหน้าจอดังกล่าว

https://lh6.googleusercontent.com/EOTMT_uQOIXaMRTOUycbF6GBz0bo87tG_FyKUSeTi41YkhrU6sQyVKjmw52_N29wxyPdxmwi1O6OUgLL3eJl0krSUoCrAFuJUwFk0zyuN4NGAdJj3_0nQl9FXEDYR4B7I6IHc7OTQATagg2JUw

Tether/Ethereum

สำหรับการยืนยันกระเป๋าเงินออนไลน์นี้ ควรมีภาพหน้าจอพร้อมวันที่และจำนวนเงินที่ทำธุรกรรม

Perfect Money

สำหรับการยืนยันกระเป๋าเงินออนไลน์ Perfect Money ของคุณ ควรมีภาพหน้าจอ 2 ภาพ

ภาพแรกมีชื่อเจ้าของและหมายเลขกระเป๋าเงินออนไลน์

ภาพที่สองที่มีหมายเลขกระเป๋าเงินออนไลน์ของคุณ และธุรกรรมไปยังแพลตฟอร์ม (ต้องสามารถมองเห็นจำนวนเงินและวันที่ทำธุรกรรม)

บัตร Astropay

1. เพื่อยืนยันบัตร Astropay ลูกค้าควรส่งภาพหน้าจอ จากบัญชีบัตร Astropay ชื่อเจ้าของบัญชีและรายละเอียดการทำธุรกรรม (จำนวนเงินรวมและวันที่) จะต้องปรากฏในภาพเดียวกัน

2. หากลูกค้าไม่สามารถส่งภาพหน้าจอจากข้อ 1 ให้ได้ ให้ส่งภาพหน้าจอจากบัญชีธนาคาร ยืนยันการทำธุรกรรมเหล่านี้ ชื่อและรายการธุรกรรม จะต้องปรากฏในภาพเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น

ลูกค้าควรเปิดหน้า “My Cards” และถ่ายภาพหน้าจอของหน้านี้ หากลูกค้าฝากเงินจำนวนทั้งหมดด้วยบัตรในครั้งเดียว

ttps://lh4.googleusercontent.com/jTmLnjwFgRatuhNuMOzHAylFVEbce8HlqxGsHivI-v54FujVla0WrpGSnTlJEDOwHn7N0RN

 

บัตรธนาคาร

1. ลูกค้าควรส่งรูปถ่ายบัตรธนาคารของตนเอง โดยที่ไม่จำเป็นต้องส่งภาพด้านหลังของบัตร

2. ตัวเลข 6 หลักแรก และตัวเลข 4 ตัวหลัง, วันที่หมดอายุ และชื่อเจ้าของบัตร ควรจะต้องปรากฏในภาพถ่ายเดียวกัน

3. บัตรที่ถูกขโมย/โดนบล็อก – จะต้องมีเอกสารที่รับรองว่า ได้ออกบัตรดังกล่าวให้กับลูกค้า

4. หากไม่มีเอกสารดังกล่าวในข้อที่ 3, ใบแจ้งรายการเดินบัญชีธนาคาร พร้อมชื่อและหมายเลขบัตรเครดิตธนาคาร ในรูปถ่ายหรือภาพหน้าจอเดียวกัน

5. หากไม่มีรายการเดินบัญชีธนาคารพร้อมกับชื่อเจ้าของและหมายเลขบัตรธนาคารแล้ว ให้ลูกค้าส่งเอกสารพร้อมด้วยชื่อและรายการธุรกรรมสู่แพลตฟอร์ม จำนวนเงินรวม, วันที่และชื่อควรจะมองเห็นในภาพเดียวกัน

6. หากไม่สามารถส่งเอกสารใดให้ได้ โปรดติดต่อแผนก KYC

 

บัตรเสมือนจริง

สำหรับการยืนยันบัตรเสมือนจริง ควรส่งใบแจ้งยอดที่มีชื่อเจ้าของและรายการธุรกรรม ข้อมูลทั้งหมดสามารถมองเห็นได้ในภาพเดียว

 

การยืนยันแหล่งที่มาเงินทุน

ในบางกรณี บริษัทอาจขอเอกสารที่จะยืนยันแหล่งเงินทุน

ทำไมจึงจำเป็นต้องขอเอกสารดังกล่าว?

 • เพื่อปกป้องผู้ใช้ของเราจากการทุจริตฉ้อโกง
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่สอดคล้องกัน ซึ่งอนุญาตให้เราดำเนินธุรกิจ ในฐานะบริษัททางการเงิน

เพื่อยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายของเงินทุน คุณจะต้องจัดเตรียมเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เอกสารยืนยันรายได้ในปีที่ผ่านมา
 • เอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคาร โดยระบุแหล่งที่มาของรายได้
 • ข้อตกลงในการขายหุ้น
 • ข้อตกลงในการขายทรัพย์สินหรือบริษัท
 • ข้อตกลงเงินกู้
 • เอกสารยืนยันการถือครองหุ้น

เอกสารควรจะมีชื่อของคุณ

 

 

 

Related posts