ธนาคารแห่งชาติอังกฤษพิจารณาอัตราดอกเบี้ยติดลบเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจ