ข่าวสารแพล็ตฟอร์ม

สถานะต่าง ๆ เส้นทางนักเทรด (Trader’s Way) และค่าประสบการณ์

สถานะต่าง ๆ ของ Olymp Trade มีอะไรบ้างและสามารถรับสถานะได้อย่างไร