Forex

Quản lý Tiền

Nhật ký của nhà đầu tư

Nếu bạn vẫn không kiếm ra tiền và tiếp tục bị mất tiền trên thị trường, bạn chắc chắn cần phải duy trì việc sử dụng nhật ký của...
Tâm lý

Bom nổ chậm

Những người hoàn hảo biết kiểm soát hoàn toàn cảm xúc của họ không hề tồn tại Và chắc chắn không có người giao dịch nào hoàn hảo Rủi...

Phong cách sống

FAQ

Blog chính thức của Olymp Trade