Đánh giá hàng ngày

Dự báo về GDP của Brazil

Quốc hội Brazil phê duyệt ngân sách

Vào thứ Tư, Quốc hội Brazil đã phê duyệt ngân sách cho năm 2020. Theo tài liệu này, các chính trị gia dự kiến nền kinh tế sẽ tăng trưởng 2,32% vào năm tới. Để so sánh, mức tăng trưởng cho năm 2019 sẽ đạt mức xấp xỉ 2%.

Ngoài ra, mức lương tối thiểu của người dân Brazil cũng sẽ được tăng nhẹ. Tỷ lệ lạm phát dự kiến là 3,52%, tương đương với mức của năm 2019.

 

Tài sản Tóm tắt
ETF MSCI Brazil 3х Trung lập
Related posts