United Airlines công bố mua 275 máy bay cho kế hoạch mở rộng hoạt động của hãng.