About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Aenean vulputate nisl arcu, non consequat risus vulputate sed. Nulla eu sapien condimentum nisi aliquet sodales non et diam. Duis blandit nunc semper rutrum congue. Phasellus sed lacus ut odio vehicula varius. Etiam iaculis feugiat tortor ac ornare.

Tin tức Nền tảng

Thay đổi thông tin liên hệ của Olymp Trade

Olymp Trade xin thông báo về việc thay đổi thông tin liên hệ trong phần thỏa thuận người dùng và các tài liệu khác.

Kể từ ngày 10/2/2019, pháp nhân trong tất cả các tài liệu, trang web và các tài liệu khác có chứa dữ liệu chính thức và thông tin liên hệ:

SMARTEX INTERNATIONAL LTD. (đăng ký tại Suite 305, Griffith Corporate Centre P.O. hộp thư 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent và Grenadines, Số đăng ký kinh doanh 1631 CTD 2017).

sẽ được thay thế bằng

Inlustris Ltd. (James Street, Kingstown, Tầng 1, Tòa nhà First St Vincent Bank Ltd, Saint Vincent và Grenadines, Số đăng ký kinh doanh 2516 IBC 2018)

Cảm ơn các bạn đã lựa chọn Olymp Trade làm hướng dẫn khi tham gia thế giới giao dịch của các bạn!

Related posts

WordPress Theme built by Shufflehound.
© 2014 - 2019 Olymp Trade. All Rights Reserved.